Verlof- en ziekmelden

Gedurende het schooljaar kan het voorkomen dat jouw kind ziek is of er zich situaties voordoen waarbij speciaal verlof nodig is. Hieronder lichten we de verschillende situaties en procedures toe.

Ziekmelden

Wanneer je kind ziek is vragen we je de ziekmelding voor schooltijd te doen via Parro. Laat het ook via Parro weten als jouw kind weer beter is!

Aanvraag vakantieverlof wegens specifieke aard van het beroep

Alle ouders van schoolgaande kinderen zijn verplicht zich te houden aan de vakantieperiodes die de school vaststelt. De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd niet mag. Dit betekent dat het niet is toegestaan om (extra) verlof op te nemen voor een vakantie tussendoor, of voor het verlengen van een vakantie. Dit kan alleen indien je werk hierin absoluut geen andere keuze geeft. Dit zal door de werkgever moeten worden aangetoond. Het verlof dient ruimschoots van te voren te worden aangevraagd door middel van het formulier aanvraag verlof vakantie

Aanvraag formulier “vakantieverlof”.

Aanvraag verlof wegens gewichtige omstandigheden

Er zijn ‘gewichtige omstandigheden’ waardoor extra verlof wel wordt toegestaan. We hebben het dan over verlof om godsdienstige redenen, begrafenis, een huwelijk binnen de kleine familiekring. Denk aan jezelf, de opa’s en oma’s of oom en tante van je kind. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend te zijn in het aanvragen hiervan. Het is niet in het belang van het kind om vaak school te moeten missen.

Extra verlof vanwege gewichtige omstandigheden moet ruimschoots van te voren schriftelijk worden aangevraagd, door middel van het inleveren van onderstaande formulier.

Aanvraag formulier “gewichtige omstandigheden”.