Privacyverklaring

Deze privacyverklaring beschrijft hoe de Peetersschool (hierna “wij”, “ons” of “onze”) persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en beschermt wanneer u onze website bezoekt of gebruikmaakt van onze diensten. Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze bezoekers en zorgen ervoor dat alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld en in overeenstemming is met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1 Verzamelde gegevens

 
1.1 Persoonlijk identificeerbare informatie: Wanneer u gebruikmaakt van onze website en/of inschrijfformulieren invult, kunnen wij bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden verzameld op vrijwillige basis en worden alleen gebruikt voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven.
1.2 Niet-persoonlijk identificeerbare informatie: Daarnaast kunnen wij automatisch bepaalde niet-persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen wanneer u onze website bezoekt, zoals uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt, de datum en tijd van uw bezoek, en de pagina’s die u heeft bezocht. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik en de functionaliteit van onze website te verbeteren.
 

2 Gebruik van gegevens

2.1 Wij gebruiken de verzamelde persoonlijke gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:
– Om te reageren op uw vragen en verzoeken.
– Om u te voorzien van informatie over onze school en diensten.
– Om inschrijvingen en bijbehorende administratieve processen te verwerken.
– Om de veiligheid en beveiliging van onze website te waarborgen.
– Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en regelgeving.
2.2 Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet delen, verkopen, verhuren of anderszins openbaar maken aan derden, tenzij dit nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden of tenzij wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen.
 
3 Beveiliging van gegevens
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging of beschadiging. We maken gebruik van beveiligde verbindingen en gegevenscoderingstechnologieën om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen.
 

4 Bewaartermijn van gegevens

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Indien er geen wettelijke bewaartermijn van toepassing is, zullen wij uw gegevens alleen bewaren zolang dit nodig is voor de dienstverlening of totdat u uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens intrekt.
 

5 Uw rechten

U heeft het recht om:
•Toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die wij over u hebben.
•Uw persoonlijke gegevens te corrigeren, bij te werken of te verwijderen.
•Uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in te trekken.
•Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
•Een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Contactgegevens

 
Indien u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via:
Peetersschool
Richard Holstraat 8
1071 SM Amsterdam
Telefoon: 020 – 662 59 97
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. De meest recente versie zal altijd beschikbaar zijn op onze website. Het is raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.