Peetersschool

De Peetersschool, voelt klein, denkt groot. Knus en veilig, maar ook open en toekomstgericht. Onze school ligt midden in Amsterdam Oud-Zuid in een rustige straat en telt maximaal 230 leerlingen.

Vereniging

De Peetersschool is een vereniging. Wanneer je kind bij ons naar school gaat word je als ouder/verzorger automatisch lid van deze vereniging. 

Samen met ouders maken we de Peetersschool tot wat hij is; een fijne en veilige plaats voor kinderen om te zijn. Een plaats waar zij optimaal tot ontwikkeling kunnen komen. 

Lees meer > 

Geschiedenis

In 1885 is onze school opgericht door mevrouw Peeters. Mevrouw Peeters werd in 1847 geboren in Haarlem en stond als achttienjarige al voor de klas.

Nadat ze ‘enige betrekkingen in het openbaar onderwijs’ had vervuld, opende ze op 5 mei 1885 haar eigen school op het Singel bij de Paleisstraat: de eerste meisjesschool voor Katholiek onderwijs. 

Door de snelle groei verhuisde de school na enige jaren naar het bekende Begijnhof, met behulp van de hieraan gelieerde pastoor. Een aantal jaren later verplaatste de school naar de voormalige burgemeesterswoning op Keizersgracht 224. Tenslotte verhuisde de school via de Vondelstraat naar de Richard Holstraat, waar deze zich nog steeds bevindt.

Mevrouw Peeters bleef haar hele leven actief in het onderwijs en in andere openbare taken en werd benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.

Levensbeschouwing

De katholieke grondslag waaruit de Peetersschool is ontstaan is inmiddels verworden tot een interconfessionele grondslag die zich vertaalt in kennisoverdracht. We respecteren alle achtergronden die kinderen van huis uit meekrijgen.

We leren kinderen de basisverhalen van verschillende religies en vieren met elkaar de feesten van de christelijke traditie, maar niet op christelijke wijze.  

Ook is er ieder jaar een maand waarin vier wereldreligies centraal staan en waarbij kinderen op excursie gaan naar bijbehorend gebedshuis. In groep 1 t/m 4 staat het christendom centraal. In de groepen 5 t/m 8 leren de kinderen over andere wereldgodsdiensten en bezoeken zij de betreffende (Amsterdamse) gebedshuizen.