Onze missie

We leven in een snel veranderende wereld, met veel mogelijkheden, uitdagingen en informatie. Hoe vinden kinderen hier hun plek? En hoe kunnen ze bijdragen aan een betere toekomst?

Wereldwijs en klaar voor de toekomst

Wij zien het als onze missie om kinderen wereldwijs te maken, klaar voor de toekomst. Voorop staat goed onderwijs door gedreven en getalenteerde leraren en ondersteuners. Naast het standaard curriculum besteden we veel extra aandacht aan de brede algemene ontwikkeling. Zo werken we met vakdocenten voor bewegingsonderwijs, beeldende vorming en muziek. 

Wij brengen gedurende de jaren bij ons op school bewustzijn over wereldoriëntatie, cultuur en verschillende religies. Maar ook is er extra aandacht voor actuele thema’s, zoals mediawijsheid, klimaat en sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Dit doen we zowel in de lessen als daarbuiten, via bijvoorbeeld excursies, sponsorlopen, duurzaamheidsacties en liefdadigheid in de buurt.