Kwaliteit en veiligheid

Kinderen komen pas tot leren als ze zich veilig en gezien voelen en daar doen we met het hele schoolteam stevig ons best voor.

Resultaten

Twee keer per jaar meten we de effecten van ons onderwijs door middel van Cito-toetsen. Cito-toetsen zijn methode-onafhankelijke toetsen, dit wil zeggen dat zij bij kinderen meten welke langetermijn kennis en vaardigheden zij op de juiste manier weten te reproduceren. Met behulp van de resultaten van deze toetsen zien we of de kinderen voldoende profiteren van ons onderwijs.

Informatie over de eindtoets vind je op de website van scholen op de kaart. 

Ook meten we regelmatig de tevredenheid van onze ouders, leerlingen en leerkrachten. In de laatste meting die plaatsvond in 2021 waarbij de algemene tevredenheid onder ouders gemiddeld een 8 scoorde.

Veiligheid

Op de Peetersschool werken we met Kiva, een anti pestmethode uit Finland. In alle groepen worden wekelijks lessen gegeven die gericht zijn op het creëren van een fijne sfeer in de klas en op de school en wat je kunt bijdragen hieraan.

Als kinderen zich niet fijn voelen kunnen zij dit aangeven bij hun eigen leerkracht of bij een van onze vertrouwenspersonen.