Aanmelden kleuter

Hieronder vind je alle informatie omtrent het aanmelden van je kind voor onze school. De Peetersschool neemt samen met tien andere éénpitters uit Amsterdam-Zuid niet deel aan het Stedelijk Toelatingsbeleid. Daarom geldt voor het aanmelden een specifieke procedure die hieronder uiteen is gezet.

Aanmeldprocedure

Het aanmelden van jouw toekomstige kleuter voor de Peetersschool kan vanaf 2 jaar tot de geboortedatum-afhankelijke sluitingsdatum. Kinderen ouder dan 4 jaar meld je aan als zij-instroom.

Met het onderstaande aanmeldingsformulier kan je jouw kind aanmelden. Hierbij dien je jouw voorkeur van éénpitter-scholen aan te geven, met een minimum van twee scholen, waarna je het formulier inlevert bij de éénpitter-school van jouw eerste voorkeur.

Het is van belang dat je het aanmeldingsformulier volledig ingevuld en ondertekend inlevert. Ook als een ouder broertje of zusje op de school van jouw eerste voorkeur zit, is het noodzakelijk dat je het aanmeldingsformulier op tijd inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.

Het aanmeldformulier moet voor de relevante sluitingsdatum zijn ingeleverd. Onvolledig ingevulde formulieren kunnen niet worden verwerkt.

 

Eénpitter-scholen loting

Wanneer er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, moet er bij de plaatsing geloot worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de voorkeursscholen volgorde en eventuele voorrangscriteria:

  1. Kinderen van personeelsleden.
  2. Broertjes en zusjes van leerlingen, indien deze met elkaar in gezinsverband leven.
  3. Kinderen die minimaal drie dagdelen, gedurende acht maanden, vóór het vierde jaar naar de voorschool ’t Peetertje gaan én wonen binnen het voorrangsgebied van de school.
  4. Het kind woont binnen het voorrangsgebied.

.

Na de loting worden de ouders door de school van plaatsing benaderd voor een kennismakingsgesprek. Wanneer je gebruik wilt maken van deze plaats, volgt daarna de definitieve inschrijving.

Mocht je de Peetersschool op nummer 1 gezet hebben en via de loting onverhoopt geen plek hebben gekregen? Dan raden we je aan je alsnog in te schrijven als zij-instroom. We plaatsen je dan op de wachtlijst en nemen contact met je op als we wél een plekje vrij hebben.

Voor meer informatie over inschrijven en loting kan je contact opnemen met Mevr. Kuit via w.kuit@peetersschool.nl.

Stedelijke loting

Voor de overige scholen die vallen onder het stedelijk toelatingsbeleid ontvang je van de gemeente een eigen aanmeldingsformulier. Het is mogelijk om van beide formulieren gebruik te maken. De loting van de éénpitter-scholen voor een bepaalde periode vindt ongeveer vier weken voor de stedelijke loting plaats.

Voor scholen binnen het stedelijk systeem verwijzen wij je graag naar www.schoolwijzer.amsterdam.nl.