Poppenwagen

Locatie en nieuwbouw

Vernieuwbouw

Vanaf 1924 is de Peetersschool op de Richard Holstraat gevestigd. De laatste verbouwing was in 1988. Het werd dus hoog tijd om gebouw en schoolplein aan te passen naar de huidige wensen en eisen. Tijdens het schooljaar 2013-14 zijn het gebouw en het schoolplein helemaal vernieuwd. De oude, vertrouwde buitenkant is gebleven. Tijdens de verbouwing is het gebouw volledig aangepast aan de eisen van de huidige tijd. Met een prachtige, nieuwe aanbouw voor de kleuterklassen, een mooie, nieuwe speelplaats en een compleet gerenoveerd schoolgebouw bieden we de kinderen een fijne, veilige plek om te leren en te groeien. De vernieuwde school is op 23 augustus 2014 geopend door Simone Kukenheim, wethouder onderwijs van Amsterdam