Schoolondersteuningsprofiel

Naast ons schoolplan hebben wij ook een apart schoolondersteuningsprofiel.

In dit schoolondersteuningsprofiel legt de Peetersschool (ten minste eenmaal per 4 jaar) vast welke ondersteuning zij kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben en de zorgroute die wij volgen.

Ons schoolondersteuningsprofiel treft u hier