Jongen met blokken

schoolplan

Hier treft u het schoolplan 2015-2019 aan. Het plan is tot stand gekomen in samenwerking met bestuur, ouders en team en beschrijft waar wij als Peetersschool voor staan en hoe wij dit in de diverse vakken tot uiting brengen. Elke 4 jaar wordt het plan herzien op basis van nieuwe inzichten en nieuw beleid.

Het tweejaarlijks zorgplan kunt hier vinden.