ANBI-status

De  'Stichting tot steun van de Peetersschool' heeft een ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut, in dit geval de Peetersschool.  Door deze status zijn wij verplicht op een aantal punten inzicht te geven in de organisatie.

Wij verwijzen wij u daarom graag naar bijgaande documenten:

Financiële toelichting ALV juni 2021

beleidsplan steunstichting 2017

bestuursverslag steunstichting 2016