Leerplicht /verlofaanvraag

Alle kinderen zijn vanaf hun 5e jaar leerplichtig.
Wij onderstrepen daarbij dat wij vinden dat ook 4-jarigen hun onderwijstijd hard nodig hebben. Wij spreken daarom met ouders af dat zij deze verantwoordelijkheid zelf ook nemen.

Een eventueel verlof moet altijd middels een formulier worden aangevraagd. Deze formulieren kunt u bij de leerkracht halen of via deze pagina downloaden.
Formulieren moeten minimaal 8 weken van tevoren worden overlegd.

Er zijn 2 formulieren, één voor vakantieverlof en één voor een andere (gewichtige) omstandigheid.
Ter verduidelijking treft u hieronder de verlofformulieren in PDF aan, waarin ook de regels staan aangegeven.

Formulier en regels voor vakantieverlof: Extra_vakantieverlof.pdf

Formulier en regels voor een gewichtige omstandigheid: Extra_verlof_voor_gewichtige_omstandigheden.pdf