Poppenwagen

Schooltijden

Schooltijden voor alle groepen 1 t/m 8
Maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag:
8.45 - 12:00 uur
12.00 - 13.00 uur overblijf op school.
13:00 - 15:15 uur

Woensdag:
8:45 - 12:30 uur

Op woensdagmiddag is er geen school voor de kinderen
Clubjes vinden meestal plaats op maandag, dinsdag en/of donderdag vanaf 15.15 uur.