Pop

BSO

Op de Peetersschool wordt de buitenschoolse opvang verzorgd door Woest Zuid, een organisatie met een sportief karakter.
Wilt u meer weten over de naschoolse opvang, neem dan contact op met de BSO-coördinator van Woest Zuid tel. 06-44383199

U kunt natuurlijk ook de website van WoestZuid bezoeken.