Vroeger

Op 4 mei 1885 is de Peetersschool door juffrouw F.A.M. Peeters opgericht als een school voor meisjes. Al in 1901 werd de school ook opengesteld voor jongens. Daarmee was het een van de eerste gemengde scholen van Amsterdam. Na een aantal omzwervingen langs diverse locaties in Amsterdam, staat de Peetersschool sinds 1924 in de Richard Holstraat.

Hoewel de Peetersschool een moderne school is, houden wij graag vast aan bepaalde tradities, zoals De Zevensprong op de laatste schooldag voor de zomervakantie. En we hebben een prachtig schoollied dat de kinderen uit volle borst mee kunnen zingen.

Aantal leerlingen
De Peetersschool is een middelgrote school. We streven naar een leerlingaantal tussen de 230 en 250 leerlingen. De school bestaat uit 9 groepen: 3 kleutergroepen en 6 groepen voor de 6 tot 12 jarigen. De school hecht veel waarde aan individuele leerlingenzorg, waardoor we onder andere met klassenverkleining werken. Dit houdt in dat we:

  • De kleuters al vanaf het begin van het schooljaar over 3 i.p.v. 2 klassen te verdelen
  • Soms meerdere leerkrachten voor de groep hebben staan
  • De vaklessen (gym, creatief en muziek) in halve groepen geven.