Team

Op de Peetersschool kennen we de volgende functies:

  • Directeur en adjunct
  • Groepsleerkracht
  • Vakleerkracht
  • Onderwijsassistent
  • Intern begeleider 
  • Vertrouwenspersoon
  • Coördinator
  • Conciërge

We hebben 24 formatieplaatsen die bekostigd worden uit de overheidsbijdrage. Daarnaast wordt extra inzet gefinancierd middels de ouderbijdrage. Zo zijn er extra uren beschikbaar voor de vakleerkrachten (gymnastiek, beeldende vorming en muziek) en is er tussenschoolse opvang onder begeleiding van Woest Zuid.

Team 2022/2023
- Directeur: Willemien Trommel (directie@peetersschool.nl)
- Adjunct-directeur: Janice Wierenga (j.wierenga@peetersschool.nl)

- Kleutergroep groen: Lisa Brokelman (l.brokelman@peetersschool.nl) en Marga Diks (m.diks@peetersschool.nl)
- Kleutergroep geel: Madeleen van Elsberg (m.vanelsberg@peetersschool.nl)
- Kleutergroep oranje: Jennifer Lenes (j.lenes@peetersschool.nl) en Annemarie van den Oever (a.vandenoever@peetersschool.nl)
- Groep 3: Wilma Kuit (w.kuit@peetersschool.nl) en Jolanda Sikkens (j.sikkens@peetersschool.nl)
- Groep 4: Maaike van den Hombergh (m.vandenhombergh@peetersschool.nl en Maartje Meulenbeek (m.meulenbeek@peetersschool.nl)
- Groep 5: Marga Diks (m.diks@peetersschool.nl) en Jesse van der Mel (j.vandermel@peetersschool.nl)
- Groep 6: Wendy Piccolo (w.piccolo@peetersschool.nl) en Oscar Hinze (o.hinze@peetersschool.nl)
- Groep 7: Marit van Eeden (m.vaneeden@peetersschool.nl) en Janice Wierenga (j.wierenga@peetersschool.nl)
- Groep 8: Danielle Sijmons (d.sijmons@peetersschool.nl) en Marit van Eeden (m.vaneeden@peetersschool.nl)

- Intern begeleider: Liesbeth Feilzer (l.feilzer@peetersschool.nl)

- Gym: Marieke Duineveld (m.duineveld@peetersschool.nl) en Karin Bakker (k.bakker@peetersschool.nl)
- Muziek: Annemarie van den Oever (a.vandenoever@peetersschool.nl) en Martine Senden (m.senden@peetersschool.nl)
- Bevo: Marga Diks (m.diks@peetersschool.nl) en Pien Beukelman (p.beukelman@peetersschool.nl)

- Onderwijsassistent: Tania Engelchor (t.engelchor@peetersschool.nl) en Eva de la torre y Rivas (e.delatorreyrivas@peetersschool.nl)

- Conciërge en overblijfcoördinator: Miranda van den Berg (m.vandenberg@peetersschool.nl)
- Bovenbouwcoördinator: Marit van Eeden
- Onderbouwcoördinator: Jennifer Lenes

- Vertrouwenspersonen: Maaike van den Hombergh en Daniëlle Sijmons