Lopende acties

De meeste klassen werken inmiddels met Chromebooks, die door bijdragen van de Steunstichting mogelijk zijn gemaakt. Momenteel werven wij nog geld voor de groepen die nog geen Chromebooks hebben. Ook is het meubilair in sommige groepen aan vervanging toe. Er is dus nog genoeg te doen!  Helpt u mee!

Ideeën of wensen kunt u aan ons doorgeven via Steunstichtingpeetersschool@gmail.com.